Wiet gebruiken

Over wiet gebruiken is al veel gezegd en geschreven ook op Unity Drugs. Bij het lezen van de titel van dit artikel vraagt u zich misschien al dan niet terecht af of dit artikel niet het zoveelste zal zijn dat u redundante en misschien wel ronduit overbodige informatie zal bieden. Uiteraard is dit niet onze bedoeling: wij willen u steeds degelijke informatie bieden waaraan u wat aan heeft.

Wie dit artikel leest, heeft op zijn minst interesse in het gebruik van wiet. Daarom gaat u misschien zelf misschien niet direct over tot wiet gebruiken, maar u hebt er wel eens aan gedacht of u kent mensen in uw omgeving die wiet gebruiken en wilt er meer over te weten komen dan u kunt vinden op de klassieke voorlichtingswebsites van de overheid.

In dit artikel willen wij u erop wijzen dat de informatie die u kunt vinden op websites van de overheid in grote mate wetenschappelijk correct zijn. Vaak hebben websites van de overheid die gewijd zijn aan wiet gebruiken een duidelijk ontradingseffect. Al is de informatie die u vindt op websites van de overheid veelal wetenschappelijk correct en in vele gevallen nuttig, toch gaat deze officiële informatie veelal voorbij aan een aantal belangrijke factoren. Juist deze factoren vinden wij belangrijk genoeg om te bespreken in dit artikel.

hoe wiet gebruiken

• De gevaren die verbonden zijn aan het gebruiken van wiet. Deze zijn realistisch en bekend. Wij zullen ze in dit artikel niet ontkennen. Veelal wordt bij het ontraden om wiet te gebruiken, voorbijgegaan aan het feit dat ook andere stoffen, die legaal te gebruiken zijn zonder dat u zich daartoe dient te begeven naar een coffeeshop of in uw eigen huis dient te blijven, niet zonder gevaar zijn voor de volksgezondheid. Bekende voorbeelden daarvan zijn alcohol en tabak. In de meeste landen zijn alcohol en tabak nog steeds vrij verkrijgbaar ondanks het feit dat onmiskenbaar wetenschappelijk vaststaat dat alcohol en tabak de gezondheid schaden en hierbij onrechtstreeks ook nefaste gevolgen voor de economie hebben.

• Sommige onderzoekers beweren dat het roken van wiet kanker zou kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd wordt wiet eveneens gebruikt voor de behandeling van kanker. THC, het roesopwekkende bestanddeel van wiet, wordt gebruikt negatieve bijwerkingen van reguliere kankerbestrijdingsmiddelen weg te nemen of op zijn minst te verminderen. Bijkomend is men er achter gekomen dat hetzelfde bestanddeel er ook voor zorgt dat kankers minder snel gaan uitbreiden. Indien u zich afvraagt hoe dit mogelijk is, kunnen wij u vertellen hoe dit komt: de bestanddelen van wiet zijn niet kankerverwekkend maar wel de tabak die genuttigd wordt bij het roken van wiet.

• Wiet roken is veruit de meest bekende en de meest voorkomende manier om wiet te gebruiken. De tabak die hierbij gebruikt wordt, bevat kankerverwekkende stoffen, de wiet niet. Hieruit kunnen wij afleiden dat het dus loont om te bekijken of er alternatieven bestaan voor het gebruiken van wiet door middel van roken.

• Wij gaan er vanuit dat u op de hoogte bent van het feit dat wiet ook op andere manieren gebruikt kan worden. Mogelijk bent u wel op de hoogte van het feit dat er thee van wiet gemaakt kan worden, maar weet u niet hoe eraan te beginnen. Geen nood: het internet en ook de Nederlandstalige Wikipedia bieden hiervoor een oplossing. Hierbij is het wel belangrijk te onthouden dat u ervoor zorgt dat het werkzame bestanddeel kan oplossen in de thee. Verder dient u er eveneens mee rekening te houden dat er bij het drinken van wiet thee geen onmiddellijke effecten waarneembaar zijn, waardoor enige voorzichtigheid geboden is.

• Een volgende manier om wiet te gebruiken is het nuttigen van een space cake. Er circuleren diverse recepten voor het bakken van een space cake op internet, maar wij willen hier benadrukken dat het gebruik van deze recepten op eigen verantwoordelijkheid berust. Ook bij het nuttigen van space cake geldt dat er sprake is van een uitgesteld effect. Daarom is het belangrijk dat deze cake gebakken wordt door iemand met kennis van zaken zoals een goed geoefende bakker of een medewerker van een betrouwbare coffeeshop. Zowel bij het nuttigen als bij de bereiding ervan dient u rekening te houden met het uitgesteld effect van het werkend bestanddeel van wiet. Het bakken van een space cake dient bijgevolg op een zorgvuldige manier en met kennis van zaken te gebeuren.

In dit artikel hebben wij geprobeerd u een overzicht te geven van enkele manieren waarop u op een voor uw gezondheid verantwoorde manier wiet kunt gebruiken. Hierbij is niet alleen de manier waarop u wiet gaat gebruiken van belang maar ook de hoeveelheid en de frequentie waarmee dit gebeurt. Verder zijn de effecten van wiet gebruiken ook afhankelijk van de kwaliteit van het product wiet zelf en de aanwezigheid en de concentratie van de werkzame stof TLC.

Omdat factoren zoals kwaliteit, hoeveelheid en concentratie van de werkzame stof geen constante gegevens zijn, is het ook moeilijk om hier vaststaande uitspraken over te doen. Wij wijzen u er dan ook op dat de in dit artikel gedane uitspraken niet wetenschappelijk geverifieerd zijn en dat wiet gebruiken altijd de verantwoordelijkheid blijft van de wietgebruiker zelf. Dit geldt trouwens ook voor alle andere genotsmiddelen.

Verder is het belangrijk dat u er zich van bewust bent dat de wetgeving met betrekking tot wiet gebruiken verschilt van land tot land en dat regelgeving ter zake soms zelfs kan verschillen van gemeente tot gemeente.

Heb jij ook ervaringen met wiet?  Laat het weten op unitydrugs.nl